Historie

Milí táborníci, milí přátelé Otevírá se před vámi táborová kronika. Založená léta páně v létě 2014 :) Celkem 34 let Historie našich táborů! Co je pro nás Tábor? Příroda, stany, špekáčky, vzpomínky, kamarádi a i ty mušky kousavé, latríny no prostě romantika a spousta úžasných dobrodružství a zážitků!

V roce 1980 se konal první tábor organizovaný třineckou 5. Základní školou. Účastnili se i děti z družební školy v Oščadnici. V tomto roce se tábor konal v Horní Lomné a hlavním vedoucím byl pan JOSEF SZLAUER, můj milý tatínek, který u tábora zůstal dodnes!

V roce 1981 se tábor uskutečnil v Čeladné a v letech 1982 a 1983 pak na Hluchové. Turistický tábor vedl pan Libor Zwyrtek a stanový tábor pan Zdeněk Trombik.

1984 - V této době vznikla parta lidí, kteří dokázali, že kamarádství je nade vše a začala éra táborů v Mostech-Šancích. Dostali jsme dotaci 40 000,- korun na novou stanovou základnu. Nebyla to až taková sláva, a tak všichni začali tvořit a pomáhat, co jim síly stačili. Stovky hodin obětavé práce při sbíjení podsad, postelí, natírání konstrukcí a šití matrací... A výsledek?

V roce 1985 hned tři turnusy táborů za sebou. Byl tu tým skvělých vedoucích a dokonce pomáhali i vojáci z Ministerstva vnitra a spolu s polní kuchyní dodali i kuchaře.

V tomto roce nám příroda nachystala zatěžkávací zkoušku. Byl to rok povodní a bohužel ne poslední. Bylo nutno tábor evakuovat. S odstupem času již lze konstatovat, že jsme měli vždy štěstí na dobré lidi. V tom roce nám velmi pomohl starosta obce Mosty pan Bazgier, ale i pracovníci Polesí Mosty a lidi z vesnice. A v dalších létech jich přibývalo – pracovníci Lesního závodu Jablunkov, kynologové z Vendryně, Policie ČR, celní správa a mnozí další, kteří nám vždy pomáhali a spolu s pracovníky tábora se snažili, aby byly děti nejen v pohodě, ale aby se i nenudily a mnohému se naučily.

Našim táborem již prošlo tisíce dětí. Z mnohých jsou již vedoucí a jelikož jsem táborníkem od svých 7 let, jsem tomu živoucím důkazem. Určitě si všichni vedoucí, hospodáři, zdravotníci, kuchaři, pomocníci, instruktoři zaslouží i po létech velký dík. A především hlavní vedoucí, kteří to opravdu neměli lehké – takže alespoň pár jmen Janka Duroňová – Kvašňovská, Vladek Palík, Lada Grygová - Kubíková, Míša Szturcová - Badurová, Zdeněk Trombik, Láďa „Jumbo“ Kaleta, Josef Szlaur „Gežo“, Péťa Bukowczan, Martin Zoubek a nezapomenutelná Edita Chmielová

Po tříleté pomlce se díky Milanu Dordoviv roce 1999, tábory opět rozjely.

Mezi hlavní vedoucí patřili například: Martin Chmiel, Petr Bukowczan a úžasná a jedinečná zasloužilá umělkyně Zuzanka Lasotová, někdy i hospodář a zdravotník v jedné osobě!

Velké díky patří také naší skvělé kuchyni, zvláště pak paní Daně Szlaurové, mojí mamince, která je naší táborovou kuchařkou od roku 1987

Je třeba podotknout, že všechny ty roky je vše postaveno na otázce dobrovolnosti. Nedá se ani docenit lidi, kteří ve svém volném čase a bez nároku na cokoliv jsou ochotni a schopni se postarat o děti a to bez nadsázky 24 hodin denně! Snaží se zabezpečit nejen, aby dítěti bylo dobře, ale aby bylo spokojeno s programem, s jídlem, s kamarády a aby si odneslo spoustu nezapomenutelných zážitků.

Přišel rok 2014 Sotva se jaro vyklubalo a tráva začala růst, donesla se k nám hrozná zpráva! V noci z 22. na 23. dubna nám za dosud nevyjasněných příčin vyhořela táborová základna na Mostech Šancích. Přišli jsme takřka o všechno! Ačkoliv zdrceni pod tíhou této zprávy, rozhodli jsme se, že uděláme pro obnovu tábora vše, co bude v našich silách!

Vše špatné je k něčemu dobré... k čemu bylo dobré, že nám tábor vyhořel, ukáže teprve čas ...

Historie našich táborů je bohatá a věříme, že neskončí. Že i dál se najdou lidé, kteří přiblíží dětem kouzlo táboráků a sílu a pevnost kamarádství...

V květnu 2014 nám již bylo jasné, že do léta to nezvládneme, a tak jsme začali hledat vhodné místo pro pronájem táborové základny. Našli jsme ji nakonec ve Sloupu. Cenově dostupnou a na překrásném místě v srdci Moravského krasu.

Je 7. 7. 2014 a my máme přihlášeno krásných bezmála 30 dětí a můžeme se opět těšit na náš úžasný tábor se skvělými dětmi převážně z Třince a okolí a na bezvadnou partu zkušených vedoucích. Na všechny už se ohromně těšíme a budeme dělat všechno, abyste si tábor parádně užili!

S láskou vaše Ivka :)